Den fredede hovedbygning på Sandbjerg blev opført 1787‑88 i gule flensborgsten med kraftige hvide liséner. Symmetrien fremhæves af bygningens midterste del, der er trukket lidt frem. Hele bygningen har et højt valmtag, der samler rytmen fra de taktfast placerede vinduer til en helhed. Parken, der både har udsigt til skov og vand, blev anlagt af C.Th. Sørensen i 1935.
.

Sandbjerg ligger på et smalt næs ud til Als Sund. Den palælignende, fredede hovedbygning i to etager med helvalmet tag og tagkviste lyser op i gult og hvidt. Den blev opført 1787‑88 under Conrad Georg Reventlows ejerskab. Den lokale bygmester Christian August Bohlsmann tegnede og opførte bygningen i en sen og forenklet rokokostil, inspireret af Niels Eigtvedsarkitektur, og den repræsenterer derfor overgangen mellem rokoko og klassicisme. Ved hovedbygningen ligger den grundmurede forpagterlænge fra 1783 og Brænderiet, en anseelig stråtækt bindingsværksbygning fra 1795, også disse er fredede. Avlsgården består af en gulkalket længe fra begyndelsen af 1800-tallet, et trefløjet staldkompleks i gulstensmur fra 1887 og en bindingsværkslade af holstensk type. Hertil kommer moderne kursusbygninger.

Herregården blev grundlagt i 1571 af hertug Hans den Yngre, efter at han i 1564 havde fået del i hertugdømmet Slesvig. Ved hans død i 1622 blev hans besiddelser udstykket i flere små fyrstendømmer til hans sønner. En af dem var den sønderborgske hertuggren, som Sandbjerg fulgte, indtil hertug Christian Adolf i 1667 gik konkurs, og godset blev inddraget af kongen.

I 1673 solgte kongen Sandbjerg til den senere storkansler Conrad Reventlow, der ved samme lejlighed blev optaget i grevestanden og i 1685 oprettede grevskabet Reventlow. Sandbjerg blev i slægten Reventlows ejerskab, indtil lensgreve Chr. Ejnar Reventlow døde i 1929, hvorefter Knud og Ellen Dahl i 1930 købte herregården. Ellen Dahl testamenterede godset til Aarhus Universitet, som overtog det efter hendes død i 1959 og i dag driver stedet som kursusejendom.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Sønderborg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder