Sandbjerggård ligger på Sandbjergvej 101 i Sønderborg Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Sandbjerggård er stuehuset til en gård, der blev frastykket Sandbjerg Gods i 1788 og formentlig opført få år senere. Bygningen er bygget på kampestensfundamenter og kældre fra Hetug Hans den Yngres Sandbjerg, opført 1580-90. Den nuværende bygnings dybde og dens høje tag genspejler således grundplanen fra det første Sandbjerg.

Beskrivelse

Sandbjerggåd er beliggende på en holm i det der tidligere var en møllesø. Holmen har været afgravet, så der har været dannet voldgrav om gårdanlægget.

Sandbjerggård Voldsted er et jordfast fortidsminde (tinglyst 1973). Stuehuset er på 10 fag og er opført på holmens skrænt, så at der på den tidligere vandside er to etager, hvoraf den underste dog kun når ind i halv husdybde. Bygningen er opført af de forholdsvis små mursten, der er karakteristiske for en række 1700-tals huse. Det høje tag rummer lofter i to etager. Det nederste loft har stadig røgkammeret i skorstenen til røgning af madvarer og på det øverste loft er stadig bevaret den hejseanordning, der fragtede kornsække op på loftet.

Kælderen er som nævnt kun halvt udgravet. Der er i midterrummet bevaret en brønd, og det formodes at der oprindelig har været køkken i østenden, hvor der tillige har været kælderindgang. I dag er vestenden indrettet til gildesal af den tidligere ejer, der var skovrider.

Sandbjerggård har tidligere (1984) været bragt i forslag til fredning. Bygningen var på daværende tidspunkt forsynet med uopdelte termovinduer med mørkbejsede rammer. Taget var belagt med flade, blege sten med mørtelfrie grater.

Den nuværende ejer har skiftet tagbelægningen til tegl og har skiftet alle vinduer til vinduer med koblede rammer og smalle sprosser. Bygningen er vedligeholdt med stor omhu, dog mangler der lidt i kælderen.

Sandbjerggård Voldsted er et jordfast fortidsminde og samtidig ligger ejendommen inden for søbeskyttelseslinien fra Mølledammen. Sandbjerggård ligger ualmindeligt smukt med udsigt over Mølledammen og vis á vis Sandbjerg Slot. Beliggenheden på holmen hæver bygningen over det omliggende landskab og til højre og venstre for dæmningen, der udgår indkørslen til gården, kan man stadig fornemme den tidligere voldgrav.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links