Sandgravvold er et voldsted fra middelalderen ved den nu udtørrede Gammelgård Sø syd for Galten. Voldstedet er i dag som følge af pløjning så udjævnet, at det næsten ikke længere er synligt i terrænet.

På Sandgravvold har stået en borg, der var anlagt på en kunstigt forhøjet holm i Gammelgård Sø. Mindre arkæologiske undersøgelser har afsløret forskellige detaljer om anlægget. Banken har været opbygget med anvendelse af bl.a. mosetørv og nedrammede pæle. Der er gjort fund af bygningstømmer, tegl, mørtel og tagsten, og der er registreret stolpehuller fra jordgravede stolper, men bygningernes nærmere udformning kendes ikke. Der er gjort en række fund på voldstedet, bl.a. tre sværd og en panserhandske. Fundene daterer aktiviteterne på voldstedet til perioden fra slutningen af 1200-tallet til anden halvdel af 1300-tallet. En pæl fra en træbro, der ser ud til at have ført fra voldstedet og 300 m mod nordøst til det faste land nær det sted, hvor Klosterknoldene lå, er årringsdateret til 1384. Borgen kendes desuden fra en skriftlig kilde fra 1342, hvor den er i Hvideslægtens eje.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Skanderborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder