Sankt Andreas Kirke er en kirke på hjørnet af Øster Farimagsgade og Gothersgade i Indre By i København, opført 1898-1901. Martin Borch har tegnet den markante teglstenskirke i senromanske former med en slank kampanile ved siden af indgangsfacaden og med menighedslokaler samlet omkring en klostergård, der er sammenbygget med korpartiet. Hovedportalen er af granit og prydet med løver i romansk stil hugget af Anders Bundgaard. Kirken har kor og skib i samme bredde og et sideskib med galleri på skibets ene langside. Koret prydes af et freskomaleri af livstræet bag alterbordets forgyldte krucifiks. Ernestine Nyrop malede i 1920 freskoer af De hellige tre konger og Kvinderne ved graven på korets nord- og sydvæg. Den tidligere altertavle af Johannes Wilhjelm af Bespisningen i ørkenen blev beskadiget af nazistiske pistolskud under Besættelsen og hænger nu på sidepulpituret.

I 2013 blev det besluttet, at otte kirker opført efter 1850 i Københavns Kommune skulle ophøre som sognekirker. I Indre By var det Sankt Andreas. Kirken er herefter overgået til anden folkekirkelig brug og som udlejningslokaler.

Videre læsning

Læs mere om Kirker i Københavns Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Kirker