Sankt Jakobs Kirke er en kirke på Østerbrogade på Østerbro i København. Kirken blev bygget i årene 1876‑78 efter tegning af Ludvig Fenger. Den nygotiske bygning, der ligger lidt tilbagetrukket fra gaden, er opført af røde mursten med skifertage i en engelsk inspireret stil. Kirken er orienteret med koret i vest, mens indgangspartiet mod øst krones af et mægtigt tårn med ottekantet spir. Det indre dækkes af et rigt dekoreret træloft. Altermaleriet viser Opstandelsen af Carl Bloch, et motiv, han også har lavet til andre danske kirker. Bygningen er i tidens løb udvidet med en række mindre tilbygninger.

Sankt Jakobs Kirke på Østerbrogade er opført i nygotik med stilistiske lån fra Storbritannien, hvor stilarten havde vundet frem i slutningen af 1700-tallet. Østerbros velhavende borgerskab havde i anden halvdel af 1800-tallet stor veneration for engelsk kultur. Deres livsstil var da også præget af mange impulser fra Det Britiske Imperium, heriblandt idealet om den engelske gentleman, som med sine gode manerer, dannelse og taktfuld fremtræden kunne begå sig i pæne selskaber. Den siddende skulptur af Steinunn Thórarinsdóttir, Øjeblik I, er fra 2009.

.

Videre læsning

Læs mere om Kirker i Københavns Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Kirker