Døden og moderen fra 1892 af Niels Hansen Jacobsen står på kirkegården ved Sankt Petri Kirke. Bronzeskulpturen er inspireret af H.C. Andersens fortælling Historien om en Moder udgivet i 1848. Kunstneren har valgt det øjeblik, hvor døden tager barnet fra moderen. Hun er sunket sammen i sorg, mens døden dramatisk drager videre.
.

Sankt Petri Kirke er en kirke i Indre By i København. Kirken, der nævnes første gang i 1304, men udbrændte i 1386, har som den eneste kirke i Københavns middelalderby bevaret væsentlige middelalderlige bygningsrester. De ældste dele af den nuværende kirke fra midten af 1400-tallet er et sammenhængende skib og kor med en tresidet korafslutning mod øst, alt bygget af røde teglsten. Flere af støttepillerne har spidsbuede pyntenicher, der kan have indeholdt helgenfigurer. Omkring år 1500 fik kirken tilføjet et kraftigt vesttårn, der udgør den underste del af det nuværende tårn. Efter Reformationen gik kirken ud af brug og blev indrettet til bronzestøberi, men i 1585 stillede Frederik 2. bygningen til rådighed som protestantisk kirke for byens tyske indbyggere og fik bygningen istandsat af Hans van Steenwinckel d.æ. I 1631 fik kirken tilbygget en korsarm mod nord, og tre år efter fulgte en korsarm mod syd. Den nordre korsarm blev forlænget i 1691 og forsynet med en gravkrypt, og i den følgende tid blev kirken udbygget med vidtstrakte kapelfløje.

Branden i 1728 skånede murene, men ødelagde kirkens inventar, der måtte fornyes. Tårnet blev forhøjet i 1731 og fik i 1757 det nuværende spir tegnet af tømrermester Boye Junge. Tårn og spir overlevede de voldsomme skader på kirken ved det engelske bombardement i 1807, der ødelagde det meste inventar med Hendrik Krocks altermaleri af Kristus på Oliebjerget fra 1732 som en undtagelse. Den nuværende altertavle fra 1819 med maleri af J.L. Lund, Jesu opstandelse fra 1817, blev skænket af storkøbmanden Constantin Brun. En gotiserende indretning fra 1866 forsvandt ved en ny restaurering 1994‑2000, der bl.a. fjernede vinduernes nygotiske glasmalerier og skabte et lysere kirkerum. Et maleri af korsfæstelsen af Ludger Trautmann er siden år 2000 ophængt i kirkerummet. I de mange kapeller og krypter findes fornemme gravminder for medlemmer af den tyske menighed, hvoraf mange indtog betydningsfulde poster i det danske samfund.

Sankt Petri Kirke fungerer i dag som en tysksproget sognekirke under Københavns Stift, og kirken og den dertilhørende privatskole betjener lutherskprotestantiske tyskere og tysktalende danskere.

Videre læsning

Læs mere om Kirker i Københavns Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Kirker