Johan Jacob Bruun lavede i 1755 dette prospekt af Rye til værket Novus Atlas Daniæ (1761‑64). Midt i byen troner kirken, Sankt Sørens Kirke, der var en valfartskirke. Det var ved et møde i denne kirke, at rigshofmester Mogens Gøye i 1534 under Grevens Fejde fik samlet den jyske adel til at støtte valget af hertug Christian til den kommende Christian 3.

.

Sankt Sørens Kirke i Gammel Rye kan tilskrives gotisk tid. I sin nuværende form er den dog stærkt reduceret i forhold til sine velmagtsdage som valfartskirke. Bygningen består nu af et langhus af røde munkesten på fire fag og et våbenhus fra 1870. Øst for kirken rejser sig Hack Kampmanns fritstående tårn fra 1912, der er opført på et ældre tårns fremdragne fundamenter. Imellem kirke og tårn har der ligget et større bygningsafsnit med korsarme, men dette blev sammen med det gamle tårn revet ned i tiden omkring år 1700, hvor det økonomiske grundlag for en kirke af daværende størrelse for længst var forsvundet. Bygningens komplicerede historie er dog ikke endegyldigt afklaret.

Videre læsning

Læs mere om Kirker i Skanderborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirker