Scavenius' Stiftelse ligger på Torvet 8 og Søgade 2 i Sorø Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Bygningen nævnes første gang i 1682. I 1833 blev ejendommen indrettet under navnet Scavenius' Stiftelse, som fribolig for enker efter lærere ved Sorø Akademi. Trappetilbygningen med hovedindgang er fra 1857. Ved en gennemgribende istandsættelse i 1910 søgte F.C.C. Hansen at føre huset tilbage til dets udseende i 1600-tallet, dog med undtagelse af facadebehandlingen. Han lod således de udmurede tavl stå i rød blankmur og tømmeret trække op i sort, frem for at følge farvespor, der indikerede, at bygningen oprindelig havde været rødkalket.

Beskrivelse

Scavenius Stiftelse ligger på hjørnet af Torvet og Søgade, overfor Regensen, midt i Sorø by. Bygningen er en seks fag bred og seks fag lang bindingsværkskonstruktion i to stokværk med udkraget andet stokværk og saddeltag af røde vingetegl, der er afvalmet mod torvet. Bygningen står på en sokkel af kampesten og mellem rem og overgangsfod er et rulleskifte. I tagfladen sidder flere ældre ovenlys og i rygningen to murede skorstenspiber med sokkel og krave. Tømmeret er sortopstolpet og tavlene står i blank, rød mur. I hele vestgavlens bredde er tilføjet en énetages bindingsværkslude og mod nord en ét fag bred og to stokværk høj trappetilbygning i bindingsværk med hovedindgang mod torvet. Bygningens hvidmalede vinduer er torammede med otte ruder i hver ramme. Hoveddøren er en tilbagetrukket, dobbeltfløjet og flammeret dør med krydsopsprosset overvindue. I det indre har bygningen bevaret en ældre rumstruktur med stuer mod gaden og sekundære funktioner mod haven og i luden. Interiøret er kendetegnet ved traditionelle og ældre overflader, herunder plankegulve, brystningspaneler, kakkelovnspilastre, brede tofyldingsdøre, ældre gerichter, og barokt udseende anverfere og stormkroge. Loftsetagen er delvist udnyttet.

Miljømæssig værdi

Scavenius Stiftelses miljømæssige værdi relaterer sig til den centrale beliggenhed på Torvet, hvor bygningen sammen med Regensen danner en imposant indgang til den historisk dominerede Søgade.

Kulturhistorisk værdi

Scavenius Stiftelses kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningen som et eksempel på et barokt bindingsværkshus med murede tavl, udkraget andet stokværk og righoldigt fyldtømmer, samt til bygningen som tidstypisk repræsentant for det tilbageførende restaureringsparadigme, der var fremherskende blandt arkitekter i begyndelsen af forrige århundrede. Hertil kommer de i det indre bevarede dele af en ældre planløsning med køkken og bad mod haven, og stuer mod gaden samt de ældre bygningsdele, herunder brystningspaneler, døre, dørgreb og gerichter.

Arkitektonisk værdi

Arkitektonisk fremtræder Scavenius Stiftelse som en massiv, næsten kvadratisk og voluminøs bygning med et kraftigt egebindingsværk og dekorativt fyldtømmer i form af løsholter, dokker og skråbånd. Det kraftfulde formsprog understøttes af kampestenssoklen, den tilbageliggende, flammerede hoveddør og af tagets udhæng.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links