Selv om tuberkulose var en sygdom, der ramte alle samfundslag, var der en overvægt af ramte blandt den fattige del af befolkningen. Igennem oplysningsarbejde om bl.a. hygiejne og kost søgte Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse at minimere smitten, mens sanatorierne på en gang behandlede patienterne og isolerede dem fra den raske befolkning. I liggehallen på Ry Sanatorium kunne de indlagte kvinder få rigeligt frisk luft uden at overanstrenge sig. Foto fra begyndelsen af 1900-tallet.
.

Sclerosehospitalet i Ry ligger i det tidligere Ry Sanatoriums bygninger. Scleroseforeningen overtog bygningerne i 1959, og siden 1960 er der blevet drevet sklerosehospital på stedet.

Ry Sanatorium

I begyndelsen af 1900-tallet var tuberkulose en udbredt og frygtet sygdom. Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse blev stiftet i 1901, og foruden at oplyse om sygdommen oprettede foreningen 23 sanatorier for ubemidlede patienter; heraf et i Silkeborg for mænd og et mindre i Ry for kvinder. Begge var tegnet af Bernhard Ingemann og blev indviet d. 30. august 1903. Ved Ry opførtes i 1913 også et plejehjem til uhelbredelige patienter.

Ry Sanatorium blev opført i to etager i palæstil og havde plads til 22 patienter, hvilket fra 1904‑05 blev udvidet til 38. Sanatoriets første overlæge var Kristen Isager, og fra 1936 var det Ellen Petersen. I midten af 1900-tallet blev der gjort markante fremskridt i bekæmpelsen af tuberkulose, og i 1956 blev Ry Sanatorium nedlagt. Da var sygdommen stort set udryddet og i stedet overtog Scleroseforeningen bygningerne.

Videre læsning

Læs mere om sundhed i Skanderborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg