Oversigt, set fra SSØ
.
Oversigt, set fra SØ
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
513329
Sted- og lokalitetsnummer
060102-155
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 5133-29, 30. Sct. Anne Skansen "Sct. Anne Skansen". 25 m lang, mandshøjde. Forkanten er lidt angrebet af havet. Ligger 15 m nord for nedløbet af vejen vest for kirkegården. (Skanseliste nr. 28)

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse. 1,5 x 29 x 5 m orienteret nnv-ssø. Stejl skrænt mod v. N-lige del af skansen truet. Friskt brud efter havets erosion også n for skansen nye brud. Skansen ligger ca. 20 m fra havstok, men pga. flade forstrand vil skansen være i fare for at blive skyllet i havet. En form for sikring bør overvejes. I åbne brud mod v fremgår det at skansens størrelse er blevet forøget pga. sandflugten. Mod s tangerers skansen af en gammel hulvej ned til stranden. Spadsersti fører på langs henover skansens ryg. Nyt ildsted ca. 1 m i dia. lagt kun 1 m ø for skansens fod. Skansen er helt græsdækket, den bør jævnligt plejes. Ca. 12 m nnv for 5133-29 ses resterne østligste m af en ca. 30 m lang nnv-ssø orienteret skanse. S-lige del ½ bevaret, n-lige del næsten helt fjernet af havet. Bevoksning: 1985: Græs
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links