Forbindelsesbygningen med gavl fra 1917 forbinder de to tidligere bygninger. Indgangspartiet vender nu ud mod den middelalderlige Hospitalsgade.
.

Christian 3. oprettede med åbent brev af 15. december 1558 Sankt Jørgens Hospital til fattige, syge og invalide i Kolding. Driften blev betalt af kongens dertil skænkede jord. Den første hospitalsforstander omtales i 1572, men muligvis blev hospitalets første bygning først opført i 1578. Den blev ombygget efter brand i 1617. Hospitalet havde også kirke, som i 1803 blev inddraget til beboerværelser. Under Englandskrigene 1807‑14 var hospitalet i 1808 lazaret for franske og spanske soldater. Efterhånden blev jorden solgt fra, og driften blev betalt af renteindtægter og beboerne. Den nuværende, fredede, bygning fra 1659 blev udvidet 1804‑05 og består af et forhus med midtgående sidefløj.

I 1838 blev Koldings første sygehus opført nord for hospitalet, og i 1917 blev de to bygninger bygget sammen til pensionistboliger. I 1975 blev disse nedlagt, og Kolding Kommune ombyggede det tidligere hospital til kulturhuset Sct. Jørgens Gaard. Bygningen administreres af SlotssøBadet.

Videre læsning

Læs mere om Koldings arkitektur

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur