Ved Sebbersund, hvor Nibe Bredning møder Halkær Bredning, lå der i vikingetiden på en lav landtange med en tilhørende formidabel naturhavn en handels- og håndværksplads. I begyndelsen af 1000-tallet blev der opført en træbygget kirke på stedet, og i forbindelse med denne er der anlagt ca. 1.000 grave, hvoraf 468 er undersøgt. Stedets maritime tilknytning ses fx af, at de gravlagte i 20 tilfælde lå i en stammebåd. Strontiumanalyser, der bl.a. kan anvendes til sporing af migration og netværksforbindelser, viser, at mindst to personer stammer fra Norge eller Vestsverige. På selve handelspladsen er der undersøgt ca. 70 grubehuse, hvoraf en del har haft tilknytning til tekstilfremstilling. Luftfotos af området viser, at der oprindelig har været langt flere grubehuse. Fund af vægtlodder og vægte vidner om handelsaktiviteter på pladsen, mens jernslagger, støberester, bronzebarrer og en gulddråbe viser, at der også foregik forskellige typer af metalforarbejdning. Pladsen blev opgivet i begyndelsen af 1100-tallet, måske som følge af, at Aalborg fik en mere fremtrædende rolle.

Videre læsning

Læs mere om Vikingetiden i Aalborg Kommune

Se alle artikler om Oldtid

Eksterne links