Luftfoto fra 1947 af den seksvingede Segalt Mølle omgivet af beboelse og industri.
.

Segalt Mølle blev opført i 1854 som en ottekantet hollandsk vindmølle med galleri, dvs. grundmuret undermølle og møllehat af tømmer med et galleri omkring. Møllen blev genopført efter en brand i 1868; stuehuset er fra 1878. I 1880 blev møllen flyttet til sin nuværende placering, og der blev installeret dampmaskine. I 1893 fik møllen to ekstra vinger, så den blev seksvinget, og i 1899 fik vingerne klapsejl.

Ved møllen var der bageri, som flere gange blev udvidet, men solgt fra i 1939. Desuden var der i mange år maskinsnedkeri. I 1924 blev installeret elværk til eget forbrug. Mølledriften ophørte i 1975, og Segalt Mølle er i dag i privateje.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Møller