Sejs-Svejbæk Kirkegård er en mindre kirkegård i Sejs-Svejbæk, Silkeborg Kommune. Kirkegården blev anlagt i perioden 1982‑99 i tilknytning til den nye kirke. Landskabsarkitekterne Torben Schønherr A/S har med inspiration fra stjernetåger og galakser udformet kirkegården over en dobbeltspiral. Kirkens ovale forplads kranses af en stammehæk af lindetræer. Fra indgangslågen løber en diagonal, bred akse tværs gennem kirkegården til lågen ud mod skoven. Udadtil fremstår kirkegården som en blandingsskov af løvfældende træer, især eg og birk. Dobbeltspiralen ligger i en stor græsklædt lysning med spredte paradisæbletræer, og dobbeltspiralens arme er høje bøgehække, og lysningen afgrænses med et kampestensdige. Der er lagt et kvadratnet ud i såvel skovmassiv som lysning, så man kan kende stedet og begrave overalt. Mange gravsteder står som forhøjede græsklædte felter. Kirkegården har omgivelsesfredninger.

Videre læsning

Læs mere om Kirkegårde i Silkeborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde