Det centrale Sindal, 2016. I syd løber jernbanen parallelt med hovedvejen mellem Hjørring og Frederikshavn. Mod vest er der fra hovedvejen forbindelse til motorvej E39, og i øst til motorvej E45. Vinkelret på hovedvejen løber byens hovedgade Nørregade mod nord. Mod øst ses Uggerby Å.
.

Sindal er en stationsby med 3.055 indbyggere og et areal på 281 ha. Byen ligger 13 km øst for Hjørring, hvor Uggerby Å gennemskærer den store randmoræne, som strækker sig mod nordvest til Hirtshals.

Efter at Sindal i 1871 blev station på Vendsysselbanen, voksede der i de efterfølgende årtier en ny landbrugsorienteret service- og industriby op nord for stationen. Her opstod der småhuskvarterer og butikker langs hovedgaden, Nørregade. Siden er butikslivet langs Nørregade dog blevet udfordret af en gruppe lavprissupermarkeder ved omfartsvejen vest for stationen. Stationskvarteret adskilles fra den øvrige bymidte af den stærkt trafikerede landevej mellem Hjørring og Frederikshavn. I 1970’erne blev der især mod vest anlagt nye parcelhuskvarterer. Disse nye bydele, såsom Oremose Huse, er oftest adskilt fra den ældre bydel af grønne kiler med vandløb. Syd for jernbanen ligger et teglværk, mens der nord for byen findes et mindre erhvervsområde med bl.a. et cementstøberi. Omkring 4 km nord for stationen ligger desuden den kommunalt ejede Sindal Lufthavn. Hjørring Kommune og andre lokale kræfter ønsker både at gøre Sindal til et mere attraktivt boligområde og til et center for lokale servicefunktioner. Det har bl.a. resulteret i, at der siden 1990 er opstillet mere end 100 vandkunster i byen og den nærmeste omegn.

Betydning af bynavnet Sindal

Navnet Sindal kendes fra 1419, hvor det skrives Syndale. I senere kilder findes former som Sindall (*1436), Søndall (*1479) samt Syndal og Sundal (1485). Navnet er muligvis sammensat med et gammeldansk substantiv *sunna med betydningen »sol«, der også er første led i ordet søndag, eller med det gammeldanske adverbium *sunnær med betydningen »mod syd« som forled. Efterleddet er substantivet dal, og navnets betydning er således enten »soldalene« eller »de søndre dale«.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om Byer i Hjørring Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer