Befolkningsudviklingen i Sindal 1921-2016.

.

Nørregade i Sindal fotograferet ca. 1930. Under skiltet »Systue« til venstre er en reklame for Ottilia Holsts modeforretning. Nørregade var på dette tidspunkt endnu ikke brolagt, men arbejdet var ved at blive forberedt.

.

Det fik afgørende betydning for Sindal, da byen i 1871 blev station på Vendsysselbanen fra Nørresundby over Hjørring til Frederikshavn. Befolkningstallet voksede i perioden 1850-1901 fra 843 til 1.816. I 1901 åbnede byens første købmandsforretning, og snart efter fulgte yderligere to. Siden kom også en kro, en mølle, et bageri, en manufakturhandel samt en lang række andre mindre virksomheder inden for de liberale erhverv til. Også åndeligt og kulturelt oplevede Sindal fremgang med ny kommuneskole og realskole i 1905 samt posthus i 1911.

Sindal Stationsby udviklede sig syd for den oprindelige landsby. Det er årsagen til, at byen har både Sindal Gl. Kirke, som ligger ved den oprindelige landsby, og Sindal Bykirke, som ligger nær byens nuværende centrum og er fra 1910. Siden 1905 har byen også haft en baptistkirke.

Ved midten af 1900-tallet havde håndværk, industri og handel for længst overhalet landbruget som Sindalss hovedindtægtskilde, og ved folketællingen i 1950 oplyste kun 119 af byens 1.380 indbyggere, at de ernærede sig ved landbrug eller tilhørende erhverv. En stor produktion af peberrod forblev dog et særkende ved Sindal til langt op i 1900-tallet.

Byen blev i 1966 hovedby i Sindal Kommune, og befolkningstallet steg betragteligt. Boligkvarterer med grønne kiler blev anlagt vest for stationsbyen. Sindal Lufthavn til taxi- og charterflyvning åbnede i 1976, og sidst i 1970’erne kom nye erhvervsområder til.

Videre læsning

Læs mere om Sindal

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie