Sjællands Universitetshospital, Køge, kommunens største arbejdsplads, ligger nordvest for Køges bycentrum tæt på motorvejen og tæt på Ølby Station. Hospitalet er omkranset af Lykkebækvej. En stor etapevis udbygning af hospitalet har været i gang siden 2019.
.

Sjællands Universitetshospital består af hospitaler i Køge og Roskilde. Hospitalet i Køge udgør den største del, og i løbet af 2020’erne vil de fleste behandlinger og undersøgelser blive samlet her. Det sker i forbindelse med den nye store udvidelse, som skal gøre afdelingen i Køge til et såkaldt supersygehus.

Køges første rigtige sygehus blev taget i brug i 1902. Det nuværende sygehus blev opført i det nordvestlige Køge og indviet i 1989, og det er således et af de nyeste byggerier forud for Folketingets vedtagelse i 2007 af kvalitetsfondsprojekterne, som betød, at staten gav tilskud til 16 byggerier af helt eller delvis nye hospitaler over hele landet.

Sjællands Universitetshospital, Køge fik penge til en udvidelse på 130.000 m2, og dermed er hele det nye hospital på omkring 185.000 m2. Prisen for projektet blev i 2009 sat til 4,1 mia. kr. Det færdige hospital bliver det største hospital i Region Sjælland. Det første spadestik til det nye sygehus blev taget i 2019, og den første del skal tages i brug i 2022. Det samlede byggeri er planlagt færdiggjort 2025‑26 og omfatter bl.a. 719 enestuer samt en intensivafdeling med 38 pladser og 16 operationsstuer. Akutafdelingen bliver på 70 sengestuer. Der vil også være fem stråleterapirum og en ny fødeafdeling. Et nybygget diabetescenter opført i samarbejde med Novo Nordisk Fonden vil blive tilknyttet hospitalet.

Byggeriet har ikke været uden problemer; da der mellem rådgiveren og Region Sjælland opstod uenighed om prisen, måtte der vælges en ny rådgiver, og senere betød covid-19-pandemien, at det i en periode blev vanskeligt at få byggematerialer. Hospitalet er et af regionens fire akuthospitaler, der kan modtage akut syge patienter døgnet rundt på alle dage. Derudover vil det være muligt for regionens borgere at blive behandlet for de fleste sygdomme, men det er fortsat nødvendigt med et tæt samarbejde med Odense Universitetshospital og Rigshospitalet om patienter med sjældne eller meget alvorlige sygdomme.

Sygehuset har en enhed for Tværfaglig Udredning og Behandling, hvor patienter får foretaget alle undersøgelser efter princippet »samme dag under samme tag«. Universitetshospitalet, Køge samarbejder med Københavns Universitet, men hospitalet har også fået sin egen lægeskole, og med den håber man at kunne tiltrække de færdige læger til stillinger i Region Sjælland.

Ud over patientbehandlingen er der på hospitalet en meget stor uddannelsesfunktion. Der uddannes inden for alle de sundhedsfaglige uddannelser samt inden for tekniske og administrative fag. Ligesom de andre universitetshospitaler har hospitalet i Køge en omfattende forskningsaktivitet. Hospitalet havde i 2020 omkring 1.600 ansatte (omregnet til fuldtid), hvilket svarer til ca. 2.000 ansatte personer. I oktober 2021 var det samlede antal ansatte ca. 2.050.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse, sundhed og omsorg i Køge Kommune

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg