Før mekaniseringen blev arbejdet på de store landbrug i den tørlagte Sjørring Sø udført med heste. Her er en del af maskinparken«, som bestod af 25 kraftige arbejdsheste, stillet op til fotografering på gården Egebaksande. Foto fra 1932.

.

Sjørring Sø var en 850 ha stor, lavvandet sø, som lå ca. 5 km vest for Thisted.

Søen blev tørlagt i årene omkring 1860. Projektmageren var en af tidens flamboyante militærpersoner, kaptajn Chr. Jagd, der i 1862 opførte gården Egebaksande med 850 ha landbrugsjord. Før afvandingen husede søen »en vrimlende Fiskebestand« og »uhyre Skarer af forskelligartede Vandfugle«, som holdt til på småøer. Fra 1933 og frem til 1962 foregik dræningen af søbunden med betydelig statsstøtte.

Læs mere om Kulturlandskabet i Thisted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kulturlandskaber