to skålformede fordybninger, set fra ØSØ
.
OS, set fra NNØ
.
OS, set fra SSØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533519
Sted- og lokalitetsnummer
060203-127
Anlæg
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Helleristningssten, 1,1 m høj og 1,15 m bred, stående i et sten- gærde ved åens sydrand, 35 m fra gærdets V-hjørne. På stenens S-side to store skålformede fordybninger, den øverste aflang og 26 cm lang, den nederste 11 cm i tværmål.

Undersøgelseshistorie

1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHelleristningssten staaende i et Stengærde ved Aaens Sydrand, 35 m fra Gærdets Vesthjørne. Paa Stenens Sydside to store skaalformede Fordybninger, den øverste aflang, 26 cm lang, den nederste 11 cm i Tvm. Stenen er 1.10 m høj, 1.15 m bred.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDe i fredningsteksten omtalte "skålformede fordybninger", hvoraf der iøvrigt ses 5 på stenens s-side, er ikke menneskeskabte, rent geologiske fænomener og således uden kulturhistoriske interesse, hvorfor fredningen bør aflyses, evt. efter geologisk sagkyndig vurdering. 30 m v for stenen er henstillet 2 folkevognsvrag, stærkt skæmmende og synlige fra stor afstand i sø. Disse vrag krænker ikke blot &53, men også vandløbs-byggelinjen og bør foranlediges fjernet, fx. på amtskommunens initiativ. 8-11-88: noget tyder på, at JGB ikke har set den rigtige sten. Der er 2 store skålformede fordybninger som tinglyst beskrivelse - menneskeskabte. C.Lund herfra har mundtligt pålagt ejer at fjerne de to bilvrag. MB.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links