Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523427
Sted- og lokalitetsnummer
060305-124
Anlæg
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Jordfast stenblok, 4 m lang og 2 m bred, indtil 1,2 m høj over jorden. På toppen findes 2 større og en del mindre skål- formede fordybninger. I ager.

Undersøgelseshistorie

1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJordfast Stenblok, 4 m l, 2 m br., indtil 1,2 m høj over Jorden. Paa Toppen findes to større og en Del mindre skaalformede Fordybninger. I Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJordfast klippe med skåltegn mellem ager og bæk. 1,3 x 4,5 (SV-NØ) x 2,5 m. Målt fra mark. 3 m høj målt fra bæk, stenen er højest i NØ. Klippen er delvist frilagt mod S, hvor et reguleret bækløb VNV/ØSØ tangerer stenen. Kun yderste SV-del af stenen ligger i bækken. Yderste NØ-del ligger i dyrket mark, hvor der dyrkes helt op til stenen. Især på Ø-siden er der spor af gamle ildafsprængningskader. 2 større skåltegn 5 x 1½ cm på stenens SV-skråning. Kun et mindre skåltegn synligt på stenens top, men iagttagelsesmuligheder vanskelige p.g.a. dække af lav.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiMed mange skåltegn.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links