5701 skåltegn i stenens opadvendte side. Set fra SSØ.
.
5698 oversigt, Tystrup sø i baggrunden. Set fra N.
.
5697 oversigt. Set fra V.
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3624198
Sted- og lokalitetsnummer
050702-108
Anlæg
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Undersøgelseshistorie

2002
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2002
Museal prøvegravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2017
Museal besigtigelse - Museum SydøstdanmarkSten med skåltegn. Stenens dimensioner er 190 cm Ø-V, 125 cm N-S og 25 cm høj over muldfladen. Min. 25 skåltegn på den opadvendte side, der skåner svagt mod syd. To af skåltegnene er forbundne og en indhugning er oval. De fleste ristninger er 4-7 cm i diameter og op til 0,5 cm dybe med enkelte der er op til 4 cm dybe. Ved en tidligere besigtigelse er registreret 30 skåltegn. Stenens placering er 1,5 m vest for befæstet kørevej og ca. 15 m VNV for højfod af jættestue med systemnr. 91124 og fredningsnr. 3624141. Stenens placering er formodet in situ.
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links