Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
53369
Sted- og lokalitetsnummer
060202-2
Anlæg
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 30/5 1918. Neksø Byråd Afmærkn.: MS 1922, overlærer Tryde. Helleristningssten, "Fandens Keglebane", 3 m lang og 2 m bred, med 17 skålformede fordybninger. Ligger i Neksø Lystskov.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa en Nexø Commune tilhørende Strandmark, sydlig for byen, ligger der helt ude ved en indhegnet Naaletræ-Skov en stor Sten, som kaldes Fandens Keglebane-Stenen. Det er en Helleristningssten med skaalformede Fordybninger, af hvilke de fleste ere anbragte tæt samlede paa Stenens øverste tildels skarpe Kant, medens kun faa Stykker ere anbragte paa Stenens ned mod Jorden skraanende flade og jævne Side. Paa denne Flade ses desuden ved den sydlige Ende en nedefra opadgaaende Revne med 3 Tværstreger. Jeg antog denne for en halvfuldendt Skibsristning, men Henry Petersen, som i Sommers efter min Anvisning tog Stenen i Øiesyn troede, at disse Ridser vare naturlige, medens han godkjendte de paa Stenen anbragte Fordybninger som ægte skaalformede Fordybninger. Anm. se min Indberetning om Helleristninger paa Bornholm [beretningsarkivet].
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Fandens Keglebane", Helleristningssten med 17 skaalformede Fordybninger. F.M. 1918, Neksø Byraad.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Fandens keglebane"- Helleristning, 1,2 x 3,1 x 2 m. En jordfast stenblok, på hvis sadelformede midterparti ses mindst 20 sikre skåltegn. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig for sine tydelige skåltegn og stenens næsten skulpturelle form, samt for den smukke beliggenhed i Nexø lystskov.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links