Faktaboks

Kommune
Sorø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
332258
Sted- og lokalitetsnummer
030211-47
Anlæg
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Sten med mindst 52 skålgruber, ca. 5 m på hver led, afrundet, ret flad ovenpå, ca 1 m høj. Beliggende på ret jævnt terræn, omgivet af store bakker, "Snarebanken" i Nord.

Undersøgelseshistorie

1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSten med mindst 52 skålgruber, ca. 5 m på hver led, afrundet, ret flad ovenpå, ca. 1 m høj, beliggende på ret jævnt terræn, omgivet af store bakker, "Snarebanken" i nord.
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1952
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTykn. sleben defekt flintøkse fundet nær stenen.
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJordfast stor sten m/skåltegn. Stenen måler knapt 1x5x5 m og er ret flad med lidt uregelmæssig rundet form. Der er flere revner i stenen og mod SØ en større. På oversiden er der mange skåltegn, i en tilsyneladende uregelmæssig placering. Jeg talte dem ikke, af lidt forsk. størrelse. Der gror noget mos/lav på stenen. Den findes forholdsvis lavt i terræn neden for større bakke mod Ø-SØ og en mindre bakkeknold umiddelbart mod V. Den ligger ca 175 m fra landevej. Ejer: nærmeste gård mod NV (ved vejsving). ** Seværdighedsforklaring ** Stor skålsten på mark, mange og tydelige skåltegn på oversiden. Bevoksning: 1984: Mos
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links