stenen, set fra vest
.
oversigt, set fra SV
.
stenen, set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322144
Sted- og lokalitetsnummer
030609-84
Anlæg
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Dige (kirkegård), Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skålsten. 57 cm bred og 45 cm høj. Stenen indgår i fundament i kirgårdsdige. På stenen ses 12 skålformede fordybninger, som er ca. 5 cm i diameter og ca. 1 cm dybe.

Undersøgelseshistorie

1964
Byggeri og anlæg - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1964
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSkålsten i kirkegårdsdiget.
2009
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2016
Museal besigtigelse - Roskilde MuseumI den sydlige kirkegårdsmurs yderside mod vest, ca. 5 m øst for den sydvestvendte smalle trappeindgang, sidder en ca. 57cm lang og 45 cm høj sten med i alt 12 skålformede fordybninger. Stenen sidder nederst i murforløbet, som i dag er kalket/malet hvid. Stenens afgrænsning er i øvrigt svær at se, idet muren og ujævnheder er spartlet ud. Ved besigtigelsen i 1965 målte man skåltegnenes bredde til 5 cm og deres dybde til ca. 1 cm.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Dige

Dige, bygværk opført med det formål at hindre oversvømmelse af lavtliggende landområder langs kyster, floder, vandløb og søer. Diger opbygges i hovedsagen af finkornede jordmaterialer, som hindrer vandgennemtrængning. I modsætning til dæmninger, der udføres på vanddækket område, står diger på tørt land ved normale vandstandsforhold. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links