Skårup, 2020. Kortet viser næsten hele Skårup og dermed også dens trekantede form. Syd for kirken ligger det forhenværende seminariums store bygningskompleks, og som dets nabo knejser det firkantede vandtårn fra 1939 over byens lave huse. Kvarteret øst for Østergade er anlagt efter 1970 og rummer en del række- og kædehuse. Stien herigennem, Kærlighedsstien, følger jernbanetracéet.
.

Skårup har en befolkning på 1.795 og et areal på 1,1 km2. Byen ligger 6 km nordøst for Svendborg på en moræneflade i 50 m’s højde. Det bebyggede område ligger hovedsagelig mellem Åbyvejen og Nyborgvej, der mødes i byens nordøstlige hjørne. Ældst er den vestlige bydel med middelalderkirken og seminariet fra 1803, hvis imposante og fredede hovedbygning fra 1836 tillige med talrige senere udvidelser har præget byens liv. Det lukkede i 2010 og har siden udgjort et uløst byplanproblem midt i den i forvejen åbent bebyggede by.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Skårup er fra *1319, hvor formen Scorp optræder. I senere belæg findes former som Scorpp (1470), Skorrop (1474) og Skorpe (1579). Navnets oprindelige form er identisk med det gammeldanske substantiv *skorp, som betyder »tør og ujævn overflade« og »mindre, afrundet forhøjning«, og som er nært beslægtet med det moderne substantiv skorpe. Navnet sigter sandsynligvis til den højdestrækning, som byen ligger på. I slutningen af 1400-tallet er navnets endelse blevet misforstået som -rup i lighed med de mange torp-navne i Danmark, som har udviklet denne endelse.

Mere om stednavne i kommune

Videre læsning

Læs mere om byer i Svendborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer