Guldagergaard Bypark i Skælskør var have til landbrugsejendommen med frugtplantage og anlagt i 1912 og videreudvikles fra 2004 efter plan af landskabsarkitekt Kirsten Lund-Andersen. Parken består af to dele, hvor den nære del omkring gården udvikles som landbohave omkring den eksisterende sø og bevaringsværdige træer. Den ydre del består af en åben fælled med lunde af frugt- og løvtræer. Omkring Skælskør Bibliotek har Peter Holst Arkitektur & Landskab i 2006 udformet den lille gårdhave med tre plateauer, der trapper ned til en lille sceneplads foran børnebiblioteket, samt promenaden langs kanalen med enkelte træer og granitbelægninger. Omkring Sankt Nicolai Kirke, hvor der tidligere var kirkegård, er nu et grønt anlæg kranset af store træer med enkelte mindesten, og ud for det tidligere rådhus en fin lille markstensbelagt plads med springvand i et cirkulært hækrum.

Videre læsning

Læs mere om Skælskør

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur