Ørsted har siden 2017 fyret med træflis i stedet for naturgas på Skærbækværket. Træflisen sejles til Skærbæk fra bl.a. Baltikum, Norge og Sverige, og det anslås, at værket ved fuld produktion omsætter 110 tons flis pr. time.
.
Skærbækværket blev opført ud til Kolding Fjord 1946-51. Foruden en havn til levering af kul og olie blev der i forbindelse med værket også opført arbejder- og funktionærboliger til værkets medarbejdere, som ses i billedets forgrund. Foto fra 1968.
.

En række østjyske elforsyninger havde længe samarbejdet om et ledningsnet, der forbandt de forskellige elværker, da de i 1945 dannede et interessentselskab, Den sydøstjyske Fællescentral, og i 1951 åbnede et fælles kraftværk ved Skærbæk ved Kolding Fjord. Det var en del af centraliseringen af elforsyningen i Danmark, og værket blev bl.a. støttet med lån fra Marshallhjælpen. Skærbækværket indgik i 1956 i selskabet Elsam, der skulle koordinere indkøb og udbygning for de jysk-fynske kraftværker. Hovedkontoret blev pga. byens centrale beliggenhed placeret i Skærbæk.

Til værket opførtes også en havn til levering af kul og olie. I første omgang var det dog primært hjemligt brunkul, der blev fyret med. Da miljøspørgsmål siden kom på dagsordenen, blev kraftværket kritiseret, og i 1984 hængte repræsentanter for Greenpeace fx et banner på skorstenen for at gøre opmærksom på, at røgen burde renses for at mindske udledningen af bl.a. svovldioxid. I dag er kun den såkaldte blok 3 fra 1997 i drift. Den fungerer som kraftvarme- værk for Trekantområdet og har siden 2017 fyret med biomasse.

Videre læsning

Læs mere om erhverv og arbejdsmarked i Fredericia Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked