Den ca. 11 ha store Skæring Hede ligger omgivet af sommerhuse en smule sydvest for Kaløvig Bådehavn. Skæring Hede fungerede tidligere som militært skydeterræn og rummer bl.a. Aarhus Kommunes eneste, blot ca. 3 ha store hedeareal. Derudover er området bevokset med fyr og birk samt selvsået mirabel og røn. Tæt på vandet er der rejst en mindesten over fem danske modstandsfolk, der blev henrettet d. 2. december 1943. Omkring stenen er der plantet fem egetræer til minde om hver af de henrettede. Lokalt kaldes denne del af Skæring Hede for Mindelunden.

I forhold til sin beskedne størrelse har Skæring Hede et bemærkelsesværdigt insektliv. Eksempelvis er der fundet 24 forskellige arter af dagsommerfugle, heriblandt spættet bredpande, guldhale, dukatsommerfugl, okkergul randøje og storplettet perlemorsommerfugl. Desuden kan man i sensommeren opleve den sjældne lyngjordbi, når den suger nektar på blomstrende hedelyng.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Aarhus Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land