I jagten på bytte har en alm. tangnål kortvarigt forladt sit skjul mellem algerne og bevæget sig ud på sandbunden. Selv om tangnålen kan være vanskelig at få øje på, forekommer fisken talrigt i tang- og ålegræsbælterne langs hele Aarhus Kommunes kyst. Ud over et noget besynderligt udseende i form af en ret stiv, langstrakt krop, små finner og en pipetteformet mund gør tangnålen sig også bemærket ved, at det er hannen, som står for yngelplejen. På bugen har han en aflang rugepose, hvori hunnen lægger sine 50‑200 æg. Hannen bærer rundt på æggene i omkring fire uger, indtil de sytrådstynde, ca. 25 mm lange unger klækker.
.

Den ret smalle Skæring Strand strækker sig fra Kaløvig Bådehavn i nord til Egå Strand. Ud for stranden er der lavvandet med en vidtstrakt, ensartet sandbund, som kun af og til brydes af større eller mindre sten. Ved stenene, hvor det er lettere at finde hæfte, findes større tangbælter med bl.a. blæretang, savtang og søsalat, mens ålegræs vokser direkte på sandbunden. Ålegræsset og tangbælterne er levested for fiskearter som alm. tangnål, tangsnarre, trepigget hundestejle og ålekvabbe. Alm. hestereje holder til på den bare sandbund, hvor den sammen med fjordrejen bl.a. tjener som føde for forskellige fladfisk, der især om natten trækker ind på det lave vand for at fouragere.

Længst mod nord, lige syd for Kaløvig Bådehavn, går stranden over i et lille strandoverdrev, mens Skæring Hede ligger en smule længere mod sydvest.

Ved en del af Skæring Strand har der i årevis været tradition for wind- og kitesurfing, hvilket har givet stranden tilnavnet Skæring Surf Beach.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Aarhus Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kyster