Det centrale Skævinge, 2017. Bycenteret med dagligvarehandel, service og bibliotek ligger vest for Skævinge Kirke langs Hovedgaden. Nordøst og øst for kirken ligger byens folkeskole Kornmarkskolen, sportsanlæg og Plejecenter Bauneparken. Skævinge Station ligger på Jernbanevej og betjener Frederiksværkbanen.
.
Ny Harløsevej løber fra Skævinges handels- og servicegade Hovedgaden mod nordøst og landsbyen Harløse ca. 3‑5 km væk. Skævinge Kirke ligger på Ny Harløsevej, og det er i området omkring kirken, at byen har sin oprindelse.
.

Skævinge har en befolkning på 2.631 og et areal på 119 ha. Byen ligger 10 km vestsydvest for Hillerød, på grænsen mellem en svagtbølget moræneflade i øst og en hedeslette i vest. Et par kilometer syd og vest for byen trækker åsen Strø Bjerge sin 25 m høje vold langs horisonten. I årtierne efter år 2000 etableredes et nyt, større skovområde nordøst for Skævinge. Skævinge Skov vil på sigt dække ca. 720 ha og skal både sikre grundvandet og styrke friluftslivet. Fingerplanen giver Skævinge en beliggenhed i Storkøbenhavns ydre grønne områder.

Da Frederiksværkbanens station åbnede i 1897, bestod Skævinge blot af nogle få gårde og huse omkring den lille middelalderkirke. Banen åbnede for nye erhverv og institutioner, men pga. større byers nærhed – Hillerød, Slangerup, Frederikssund og Frederiksværk ligger kun 7‑11 km fra Skævinge – medførte det ikke et klassisk stationsbypræg med sluttede fleretages husrækker. I årtierne efter 2. Verdenskrig kom der gang i byggeriet af murermesterhuse og bungalower, nu også syd for banen. Befolkningsvæksten har dog været stærkest efter 1990 og har udmøntet sig i villaer og grupper af rækkehuse i byens udkant. Et lille erhvervsareal ligger vest for byen, og et lidt større i sydøst. Vest for kirken findes bycenteret med supermarkeder og bibliotek; mod øst er placeret skole, ældreinstitution og sportsanlæg. Her ligger også det gamle rådhus, som er omdannet til beboelser.

Da Skævinge-Gørløse, Strø og Lille Lyngby Sognekommuner blev lagt sammen i 1970, blev Skævinge det administrative center for Skævinge Kommune indtil 2007.

Stednavnets betydning

Stednavnet Skævinge er tidligst nævnt i et dokument dateret *[1211‑14] (afskrift ca. 1497) i formen Skeping. I en yngre sogneliste dateret *[1321‑23] (ca. 1370) er formen Skæbinge. Andre yngre former er fx *1489 (afskrift i Æbelholtbogen) Skæbinghe, *1494 (afskrift i Æbelholtbogen) Skebinge, 1550 Skafvinge og 1688 Schiefvinge. Navnet er dannet ved afledning af et ord, som oprindelig har haft p i udlyd og formentlig a som rodvokal. Et gammeldansk substantiv *skap, beslægtet med fx skab og skæppe, er en mulig rekonstruktion. Dette ord kan knyttes til en grundbetydning, »noget udhulet«, og navnet betyder da formentlig »det udhulede sted« eller »stedet ved noget, som er hulet ud«.

Mere om stednavne i Kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Hillerød Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer