Det runde vandtårn ved Skørping Station blev opført i 1898 i gule sten og blåmalet træ. Skørping Station ligger på jernbanestrækningen mellem Randers og Aalborg. Tårnet blev opført i tre etager og forsynede damplokomotiverne med vand.
.

Ved åbningen af jernbanen mellem Randers og Aalborg lå der ved stationen kun en ældre bondegård, som blev omdannet til købmandsgård, og denne kom til at definere det egentlige bycenter. Stationen og vandtårnet fra 1898 er tegnet af N.P. Holsøe, og begge bygninger blev fredet i 1992. Allerede i 1872 blev Skørping Gjæstgivergaard opført over for stationen, og i 1919 blev den udvidet med en stor sal, den største i Himmerland, og navnet ændret til Skørping Hotel, senere Skørping Kro. I 1934 blev Skørping Kino, senere Kinorevuen, opført på nabogrunden. I centerets sydlige del er der etableret en glasarkade, der forbinder KulturStationen med Kinorevuen.

Byens placering midt i Rold Skov og nær Rebild Bakker skabte særlige muligheder. Sommergæster fra København begyndte at indfinde sig, og et antal sommerpensionater opstod. Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse opførte 1905-06 et sanatorium i statsskoven vest for Skørping med Valdemar og Bernhard Ingemann som arkitekter. Den store bygning er opført i nationalromantisk stil, stærkt påvirket af Martin Nyrop, og fungerer i dag som privathospital.

Skørping Nykirke blev opført 1913-14 på en grund syd for hovedgaden Jyllandsgade, skænket af veldædige borgere. Arkitekt var Charles Jensen, og stilen var den traditionelle danske hvidkalkede landsbykirke fra middelalderen med skib, kor, våbenhus og tårn.

Posthuset blev indviet i 1927. Den nyklassicistiske bygning i to etager, der blev opført på stationspladsen i forlængelse af stationen og vandtårnet, er tegnet af kgl. Bygningsinspektør Ejnar Packness.

Vest for Rebild opførte Forsvarets Bygningstjeneste i årene 1963-68 i al hemmelighed det såkaldte Regeringsanlæg Vest (REGAN Vest), et underjordisk bunkeranlæg, hvorfra regeringen og kongehuset skulle kunne styre landet i tilfælde af en atomkrig. Det ca. 5.500 m2 store anlæg blev udtaget af beredskabet i 2012, fredet i 2014 og påregnes åbnet for offentligheden i 2020.

Et specielt udslag af parcelhusbyggeriet var etableringen af bofællesskabet Frugthaven I/S, opført 1979-80 af arkitekten Frank Vestergaard. Fælleshuset og de 12 boliger ligger i en halvcirkel om en lille sø. Opvarmningen var oprindelig baseret på en stor varmepumpe med vandtilførsel fra søen suppleret med solvarme og konventionelle varmekilder.

Efter en arkitektkonkurrence i 2012 fik Cebra Arkitekter overdraget opgaven med at opføre Rebild Bakkers infoportal, RebildPorten, en fem meter høj, kvadratisk bygning med ydervægge bestående af en kraftig tømmerkonstruktion med beklædning af lærketræ på facaderne. Planen er inddelt i tre overskuelige afsnit: kontorer i øst, et centralt formidlingsrum med turistkontor og mod vest et stort overdækket udstillingsrum med udsigt over Rebild Bakker.

Videre læsning

Læs mere om Skørping

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur