OHM 1041
.
oversigt fra skovvejen, set fra VNV
.
oversigt, set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2924110
Sted- og lokalitetsnummer
030404-101
Anlæg
Skaldynge, Stenalder (dateret 5400 f.Kr. - 3951 f.Kr.)

Original fredningstekst

Boplads med bevaret skaldynge. Det fredede område har form som en trapez, der måler indtil 82 meter i NV-SØ og 40 m i NØ-SV. Arealet afgrænses af 6 skelsten, jf. kortskitse. Formålet med fredningen er at bevare køkkenmøddingen i fysisk, kemisk og biologisk uforstyrret stand for eftertiden. Arealet drives som åben løvskov. Der må hverken tilføres miljøfremmede stoffer eller placeres affald, grenbunker, brændestakke, fodringsanlæg, skure e.l. på arealet. Kørsel er kun tilladt i det omfang, den ikke forvolder slidskader eller trykker varige hjulspor. Enhver form for forstyrrelse af jordlagene forbydes, herunder gravning, grubning, pløjning, harvning og optrækning af stød. Fredningen hindrer ikke pleje af området. Skånsom plantning med spade samt arkæologiske og naturvidenskabe- lige undersøgelser kan foretages efter forudgående tilladelse fra Kultur- arvsstyrelsen.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN.N.V. for Langdyssen [sb.53] gjennemskærer Vejen nogle lave Skaldynger, aabenbart væsenligst en gammel Havstok, der kan følges fra Vejen ind i Skoven. Imellem Skallerne ligge dog enkelte afspaltede, sjældent tildannede Flintstykker.
1878
Byggeri og anlæg - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1878
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Byggeri og anlæg - Odsherreds Museum
1989
Anmeldelse fra privat - Odsherreds Museum
1989
Museal besigtigelse - Odsherreds Museum
1989
Museal prøvegravning - Odsherreds Museum
1997
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1997
Museal besigtigelse - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1998
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
2001
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet er svært erkendeligt i landskabet. Lod sig ikke erkende i skovbunden. Skaller i kørespor kan stamme fra fortidsmindet.
2011
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumDe indberrttede hjulspor er tildækket, trykskader kan stadig ses, men kan næppe udbedres. Grenbunker som er deponeret på fortidsmindet bør fjernes, men skader ikke. De 6 markerings pæle er tydelige og kørsel på skaldyngen kan undgås. Beplantning med løvtræer synes tilladt.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Skaldynge

Køkkenmødding, affaldsdynge, skaldynge, en særlig type forhistorisk kystboplads, hvis affaldslag hovedsagelig består af måltidsrester, især skaller af østers og muslinger, men også af affald fra redskabstilvirkning, trækul m.m. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links