Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
211825
Sted- og lokalitetsnummer
140105-69
Anlæg
Skaldynge, Stenalder (dateret 5400 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 5400 f.Kr. - 3951 f.Kr.); Dyreben, Stenalder (dateret 4800 f.Kr. - 4301 f.Kr.)

Original fredningstekst

Køkkenmøddingen Fannerup En boplads med skaldynge ved "Fannerupgård". Arealet som udgør ca. 0,5 ha. afgrænses af i alt 7 fredningssten sat i områdets hjørnepunkter. Arealets største udstrækning er nord-syd ca. 110 m og øst-vest ca. 70 m. Østsiden af den fredede boplads følger ydersiden af driftsbygningens vest- facade samt 9 m af nordgavlens vestside. Formålet med fredningen er at bevare den klassiske køkkenmødding-loka- litet for eftersiden Arealet udlægges i permanent græs og kan anvendes til græsning som ikke resulterer i slidskader. Pløjning, grubning og anden jordbe- handling må ikke finde sted. Fredningen hindrer ikke eventuel pleje af området. Arkæologiske og naturvidenskabelige undersøgelser kan foretages efter forudgående tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Skaldynge

Køkkenmødding, affaldsdynge, skaldynge, en særlig type forhistorisk kystboplads, hvis affaldslag hovedsagelig består af måltidsrester, især skaller af østers og muslinger, men også af affald fra redskabstilvirkning, trækul m.m. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links