Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
292712
Sted- og lokalitetsnummer
010302-9
Anlæg
Skaldynge, Stenalder (dateret 5400 f.Kr. - 3951 f.Kr.); Kulturlag, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Kalvø-køkkenmøddingen - boplads med bevaret skaldynge. Fredningsbeskyttelsen omfatter et polygonalt område, afgrænset af fem afmærkningssten. Det er ca. 40 m i N-S og 18 m i V-Ø (se vedhæftede kort). Umiddelbart inden for fredningsstenene ses skråninger fra kunstig terrænafgravning i vest, syd og øst.

Undersøgelseshistorie

1922
Museal prøvegravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAreal af Skaldynger, 15 x 15 m.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkaldynge. Tinglyst areal på 15x15 m med M.S. sten i hvert hjørne. Dyngen strækker sig 25 m længere mod S, hvor den i Ø-siden er afskåret af gammelt vejforløb, udstrækningen er uvis mod NØ. Dyngen er lavere i Ø-siden og højest i V-siden, som også er meget stejl. Afsætning: Dyngen er lokaliseret efter matrikelkort i tinglysningspapirerne og indmålt visuelt. Færdsel: En 0,5-1,0 m bred "uofficiel" gang - og cykelsti fører op over dyngen Ø-V gennem det fredede areal. Stien er eroderet ned i dyngen, så stykker af skaller og knogler ligger på stien. M.S.: Den SV af de 4 M.S.sten er halvt væltet. Stien er nu ret ubetydelig. 19.4.89. M.B. Andet: bådeplads. Mål: 1,5x42x18 m. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1996
Museal prøvegravning - Museet Færgegården
2000
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Skaldynge

Køkkenmødding, affaldsdynge, skaldynge, en særlig type forhistorisk kystboplads, hvis affaldslag hovedsagelig består af måltidsrester, især skaller af østers og muslinger, men også af affald fra redskabstilvirkning, trækul m.m. Læs videre her.

Kulturlag

Kulturlag, inden for arkæologien jordlag af varierende tykkelse, dannet af affald efter menneskelig aktivitet. De kan fx indeholde måltidsrester, redskaber og keramikskår. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links