Under sandflugten trængte flyvesandet 3 km ind over land og skabte det særprægede landskab i Skallerup Indlandsklitter, hvor lave klittoppe veksler med sletter og mindre plantager.
.

Skallerup Indlandsklitter blev ligeledes skabt af sandflugten, men i begyndelsen af 1800-tallet blev sandflugten stoppet, og siden da har indlandsklitterne været græsklædte. Arealerne har været brugt til græsning, og denne drift har forhindret området i at gro til. Græsningen har givet gode betingelser for de planter, som er tilknyttet tørt, lysåbent græsland. Det gælder bl.a. nikkende kobjælde, hvis violette blomster man kan opleve i det tidlige forår. Ellers er indlandsklitternes vegetation domineret af havtorn og hvidtjørn. I det tætte krat lever fugle som tornirisk, tornsanger og rødrygget tornskade, hvis navne tydeligt afspejler en forkærlighed for tornede levesteder.

I perioden fra 2012 til 2015 indgik indlandsklitterne i et EU-projekt til bevarelse af løgfrøen. Den yngler i de små vandhuller, der opstår i klitlavningerne om vinteren og foråret. Vandhullerne tørrer ofte ud om sommeren, hvilket betyder, at der ikke kan leve fisk, som ellers ville æde løgfrøens æg og haletudser.

Cirka 140 ha af Skallerup Indlandsklitter blev fredet i 1963, og i 1984 blev fredningen udvidet med 70 ha ved Klithuse. Skallerup Indlandsklitter er hovedsagelig privatejede. Hjørring Kommune ejer dog ejendommen Slettingen, hvor der er naturskole og udstilling.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Hjørring Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land