Skanderborg Slotskirke med sit runde tårn er den eneste del af Skanderborg Slot, der er bevaret til i dag. Kirken blev indrettet i den del af Frederik 2.s udbygning af slottet, der blev indviet i 1572. Af oprindeligt inventar er stolegavlene med udskårne rigsvåben samt prædikestolen bevaret. Da slottet blev revet ned, blev slotskapellet sognekirke.
.

Skanderborg Slotskirke blev indviet i 1572. Den er den sidste bevarede rest af den østfløj, der i perioden 1562‑71 blev føjet til slottet. Kirken, der blev indrettet som led i Frederik 2.s store ombygning af det middelalderlige slot, er tilmed et af de tidligste eksempler på de lutherske slotskapeller, der efter sachsisk forbillede blev etableret fra midten af 1500-tallet og frem. Bygningen er opført af røde munkesten og består af et langhus i ét stokværk over en høj kælder, hvortil føjer sig et cirkulært tårn i fire stokværk ved sydøsthjørnet. Adgangen til tårnet og kirken sker gennem et våbenhus fra 1788. I det indre er kirkens oprindelige og fornemme prædikestol med lydhimmel fra 1572 bevaret, nu i en yngre, nyklassicistisk opsætning fra 1801 i et såkaldt prædikestolsalter. Fra kirkens ældste tid stammer tillige et antal stolestadegavle med udskårne våbener, kongens valgsprog samt regentparrets initialer.

Videre læsning

Læs mere om Kirker i Skanderborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirker