På dette foto fra ca. 1910 ses Adelgade mod Torvet i Skanderborg. På begge sider af gaden lå flere hoteller, bl.a. Hotel Phønix, den tredje bygning tv. med markise, i nr. 44 og Hotel Skandinavien th., den lange lyse bygning bagerst i fotoet, i nr. 23; sidstnævnte ændrede i 1950 navn til Hotel Slotskroen.
.
Adelgade i Skanderborg er byens centrale handelsgade. Gaden har været præget af zigzagsving, men i maj 2019 blev det besluttet at rette den ud og etablere nye cykelbaner og byrum. Projektet skal højne trafiksikkerheden og øge handelen.
.
Kulturhuset Skanderborg.
.

Skanderborg Gymnasium har glasfacader, der vender ud mod skulpturparken Vokseværket. I forgrunden ses skulpturen Husform, opstillet i 1992.

.

Skanderborg Gl. Amtsgård, Adelgade 19, fik til huse i den tidligere byfogeds hus, tegnet og bygget i 1804 af murermester Peder Quist. Den hvide bygning er i klassicistisk stil med trekantfrontispice og lisener igennem to etager. Ligeledes i Adelgade ligger Skanderborg Gl. Præstegård. Forhuset er fra 1740 med senere tilbygninger. Nr. 38 er byens gamle rådhus med en historicistisk sidebygning i blankmur fra 1860 tegnet af Hans Chr. Zeltner. Dansepavillonen, der i dag kaldes Riddersalen, blev opført i 1912 og er sandsynligvis inspireret af restauranten på Landsudstillingen i Aarhus i 1909. Skanderborg Fælled fra 2016, har både rådhus, politistation og dobbelthal til idræt og koncerter samlet i én bygning.

Ned til Skanderborg Sø ligger Kulturhuset Skanderborg.

Skanderborg Bypark er et landskabsprojekt udformet af Schønherr i 1998. Det omfatter Kulturtorvet ved kulturhuset, trappeanlægget, der fører ned til parken, og terrænet med landskabelige jordformationer. I 2010 blev en cirkulær vandkunst tilføjet på Kulturtorvet.

Også Skanderborg Gymnasium, der ligger på en skrånende grund mellem skoven i vest og en vældig trappegade i øst, udnytter terrænets muligheder. Bygningskroppen danner et J, og bygningen i røde teglsten er terrasseret, således at terrænets stigning kan aflæses i tagprofilen. Hele anlægget er tegnet af Friis & Moltke i 1973, der også tegnede udvidelsen fra 2012. Omgivelserne er udformet af landskabsarkitekt Sven Hansen 1971‑73 og omfatter en lang terrasse i røde klinker. Mod den omgivende højereliggende græsflade kranses den af en betonmur – en bænk, der indimellem runder ud til mindre opholdspladser. I en skovlomme ved skulpturparken fra 1992 er terrænet formet som en serie ringvolde.

På en grund ned mod Skanderborg Sø blev bydelen Skanderborg Bakker bygget i årene 2007‑15. Som kontrast til de røde bygninger og tage, der ellers kendetegner byen, blev der opført 700 hvide huse tegnet af Arkitema Architects.

Videre læsning

Læs mere om Skanderborg

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur