Ejendommene på Nørregade langs vestsiden af Skanderborg Sø. Den hvidkalkede Skanderup Kirke med det røde tegltag og grønne kobberspir ses i baggrunden.
.

Skanderup Kirke er en kirke med romansk oprindelse beliggende i Skanderborg.

Kirken består af apsis, kor og skib med underdelen af et romansk vesttårn. I sengotisk tid blev tårnet revet ned, skibet forlænget mod vest, og et såkaldt styltetårn opført. På samme tid fik kirken et våbenhus, mens tårnets nuværende spir er fra 1741. Grundplanen er afsat med betydelig skævhed, og apsiden har nærmest hesteskoform. Apsismurens facade er inddelt i rundbuede arkadefelter med enkelt udformede pilastre, der indrammer tre cirkulære vinduer. I det indre har arkæologiske undersøgelser vist, at vestenden formentlig var indrettet med et herskabspulpitur, og på kirkens vægge blev i 1960’erne afdækket romanske kalkmalerier med enestående motiver fra tiden omkring år 1200. Fremstillingen er opbygget omkring legenden om Peter, der sammen med Paulus kæmper mod Simon Mager i Rom. Sidstnævnte overvindes, men Peter bliver af kejseren som straf korsfæstet med hovedet nedad, som vist østligst på skibets nordvæg. Under hovedfrisen løber et lavere billedfelt med en kampfrise, og på baggrund af det samlede billedprogram er det foreslået, at udsmykningerne i Skanderup Kirke skal ses som et forsvar for tidens pavelige korstogspolitik.

Videre læsning

Læs mere om Kirker i Skanderborg Kommune

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om Kirker