Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
513545
Sted- og lokalitetsnummer
060405-371
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 5135-44, 45. Skanseliste nr. 71a. Skanse. Skansen fremtræder som en ca. 50 m lang mellem 4 og 5 m bred og ca. 1,50 m høj vold, der i nord har en ca. 10 m lang flanke. Volden er græsklædt og bevokset med småtræer og buske. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse, 1,5 x 50 x 5 m. Orienteret SØ-NV. Skansens SØ-ende synes afgravet. Flere spor af grusgravning omkring skansen N for skansen NV hjørne. Større afgravning N for skansen ud for SØ del, selve skansen synes dog ikke berørt. Der er tale om sandaflejret af sandflugt omkring skansen. Skansen er gennemgravet midt på. Sanddynge ligger tæt V for udgravningen. Gennembruddet er 3 m bredt foroven, ½ m bredt i bund. Skansen er kun bevokset på S og N del. SØ del med lidt tjørn ellers græsklædt. Bevoksning af enkelte egetræer, enkelte birketræer nogle unge fyrretræer og enkelte hybenbuske Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Løvtræer
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiBevokset med i hovedsagen eg og fyr. Græs i bunden.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links