Oversigt, set fra V
.
Oversigt, set fra SSV
.
Oversigt, set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
503420
Sted- og lokalitetsnummer
060107-155
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skanse Skansen består af en ca. 28 m lang, ca. 1,5 m høj og ca. 4-5 m bred let buet jordvold, der er træbevokset. Fredningsgrænsen går langs voldens fod. Skansen ligger på Sene forstrand ved fo- den af skrænten. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun finde sted efter aftale med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse. 1,5 x 23 x 5 m, højest i Ø. Ø-enden bøjer mod S i en ca. 3 m lang krumning. Fuldstændigt bevaret skanse. Bedst bevarede på N Bornholm. Indre stengærde 0,75 højt. Tydelig sænkning bag skansen. Fra udgravning i forbindelse med skansens opførelse. Bevokset med gammel ask på begge sider af skansen. Stærk ny opvækst af bl.a. ask, elm, ahorn og brombær. Gammel jernolietønde ligger ca. 10 m NV for skansen. Bådplads ca. 15 m NØ for skansen. Ejer ikke forespurgt om pleje. ** Seværdighedsforklaring ** Bedst bevarede skanse på N Bornholm. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links