Original 1 Kortudsnit_Hesnæs By_1809
.
8259 oversigt. Set fra ØNØ
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
432826
Sted- og lokalitetsnummer
070214-275
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1536 e.Kr. - 1799 e.Kr.); Skanse, Efterreformatorisk tid (dateret 1643 e.Kr. - 1645 e.Kr.)

Original fredningstekst

r.nr. 4328:26 Forsvarsanlæg. Skansen er 73 x 47 m stor, omgivet af vold og voldgrav. Højden på skansen er 2 m.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn lille Skandse i store Avlerigt Mose umiddelbart ved Strandkanten. Den viser sig som en femkantet c. 8 F. høi Banke med en Fordybning i Midten og omgiven af en lav Grav, uden for hvilken der løber en Vold 3-4 F. høi. Til begge Sider af Skandsen løber der langs med Strandkanten en lav Vold som først ophører, hvor Mosen begrænses af høit Terrain med bratte Skrænter imod Stranden. Ved Stormfloden bortskæres store Stykker af Skandsen og Volden. Denne Befæstning siges at være anlagt i "Svenskekrigen". Den noget sydligere liggende Skandse (Matr. N. 25), som ikke er beset, siges derimod at skrive sig fra Begyndelsen af dette Aarh. Afd.3.
2013
Privat besigtigelse - Museum SydøstdanmarkSkansen konstrueret med stenforstærkninger af voldene tættest mod Østersøen.
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Efterreformatorisk tid

Efterreformatorisk tid starter ved Reformationen i 1536, hvor den evangelisk-lutherske kirke blev indført i Danmark, og den slutter med indførelsen af den enevældige styreform i 1660, hvor det danske rige blev et arvekongedømme. Perioden, der også ofte kaldes Renæssancen, dækker således over en forholdsvis kort tidsperiode. Blandt de beskyttede fortidsminder findes en række borge og voldsteder, men også eksempelvis vejkister, skanser, kapeller og sagnsten. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links