OS af hele volden, set fra S
.
OS af 16 meter face og den sydlige flanke, set fra S
.
skanse med for, set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523345
Sted- og lokalitetsnummer
060301-107
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skanseliste nr. 3. SKANSER OG BATTERIER I BLYKOPPE PLANTAGE. Skanse på strandbredden 70 m nord for nordre sandvej, 20 m fra strandkanten og parallelt med denne. Består af en 16 m lang face og 2 små flanker. Hele voldens længde 28 m, højde 1 m, 1 skydeskår.

Undersøgelseshistorie

2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links