Oversigt - Set fra V
.
Oversigt - Set fra SØ
.
Oversigt - Set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
503417
Sted- og lokalitetsnummer
060105-261
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 5034-17, 18. Skanse. Skansen består af en ca. 20 m lang jordvold, der er ca. 3 - 4 m bred, og mellem 0,75 og 1 m høj. Skansen er græsklædt. Fredningsgrænsen går langs voldens fod. Ovennævnte mindesmærke m ikke fjernes, udjævnes, ændres el- ler beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplant- ning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse. 0,8 x 17 x 3 m. Orienteret NNV-SSØ. Ved S-fod spor af nyere forstyrrelser pga. gravemaskiners kørsel i området. Selve skansen ikke berørt. Skansen noget ujævn i form, antagelig afskåret i begge ender. På toppen af N-del sænkning, hvori sand. Skansen virker rekonstrueret. Skansen ligger midt i sandstrandsområde, bl.a sanddynge tæt S for skansens N-del. Ved skansens SØ-del er tæt N herfor opstillet en bænk, der hviler på 7 lodret stående cementrør. Skansen er græsklædt. Ejer ikke forespurgt om pleje. Bevoksning: 1985: Græs
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links