Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523644
Sted- og lokalitetsnummer
060406-304
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 5236-43, 44, 45. Skanse. Skansen, et trefløjet jordværk, fremtræder som en nærmest let buet jordvold, der er ca. 30 m lang, ca. 5 m bred og godt 1,5 m høj. Der er to kanonbænke, ca. 4 x 4 m. Skansen er græsklædt. Fredningsgrænsen forløber i nord, øst og syd langs voldens ydre fod, medens den i vest følger en linie, der forbinder voldens vestligste endepunkter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBuet (eller trefløjet ?) vold opbygget af sten. 2 x 27 x 15 m. De to kanonbænke med face hhv. mod N og Ø står tydeligt og velbevaret. Formentlig er en nordvestlig forlængelse af volden forbi kanonbænken (svarende til den sydøstlige, eksisterende) bortgravet i ældsre tid. ** Seværdighedsforklaring ** Smukt beliggende, let tilgængeligt og forståeligt fortidsminde, typisk. Bevoksning: 1986: Græs
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSkanse
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links