Oversigt, set fra SSØ
.
Oversigt, set fra NNØ
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
513331
Sted- og lokalitetsnummer
060102-157
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skanse Skansen består af en ca. 30 m lang, ca. 1,70 m høj jordvold, der ved foden er 5-6 m bred. Skansen er græsklædt med spredt bevoks- ning af træer. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse, 1,25 x 25 x 5 m orienteret nnø-ssv. Ligger øverst på litorinakystskrænten. Opbygget i forlængelse af skrænten. N-del af skansen virker afgravet. Dyrket mark helt op til skansens ø-fod. Bækløb ca. 10 m s for skansen, sænkningen omkring bækløbet nærmest ageren er delvist tilfyldt med marksten og bygningsaffald. Også et par læs marksten aflæsset nær skansens s-fod. Skansen græsklædt men begyndende opvækst på n-del, brombærkrat og en ung hyld. Skanser 5133-31-37 indgår i amtets plejeplan. ** Seværdighedsforklaring ** ** Skanserne 5133-31-37 flot placering. Tæt op til havstokken. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2012
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links