9574 oversigt grav og skanse. Set fra SV.
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
432556
Sted- og lokalitetsnummer
070609-166
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skanse. Skansen, der har front mod vest, består af en ca. 5-7 m bred jordvold, der hæver sig indtil 2,5 m over bunden i den for- anliggende ca. 5-6 m brede grav. Skansen strækker sig ca. 120 m i nord-sydlig retning langs skovbrynet. Efter ca. 40-50 meters forløb slår volden et omtrent vinkelret knæk, således at det sydlige ca. 70 m lange afsnit springer ca. 15 m frem foran det nordlige stykke. Ved anlæggets sydlige ende bøjer vold og grav i en omtrent ret vinkel mod øst. Skansen, der er kratbevokset, ligger i skovafdeling nr. 105, Oreby og Berritzgård skovdistrikt, I skovpart. Grænsen for det fredede areal går i vest og syd langs gravens ydre overkant og i øst langs matrikelskellet. Ovenstående mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyg- gelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplant- ning må kun finde sted efter forudgående henvendese til rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse i Færgemark Skov. Som beskrevet på blåt kort. Se skitse af J.B. d. 7.5.87. Den sydlige voldgrav berører næsten gravhøjen 4325:7. På 2 steder løber en trampesti tværs over volden fra private haver ud mod skoven. Den sydlige sti er til dels indgravet som trappetrin i volden. Bevokset med løvtræer og anemoner! I skovbryn i bøgeskov. Bevoksning: 1987: Græs og Løvtræer
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSkanse
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links