Oversigtsfoto set fra NV
.
Oversigtsfoto set fra N
.
Oversigtsfoto set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Hedensted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
29134
Sted- og lokalitetsnummer
170104-72
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Nørby = Østrup. Lille Batteri. "Lille Batteri", et ca. 60 m langt, ca. 10 m bredt og indtil 2 m højt, noget udpløjet jordværk, der henligger i græs på odden nord for Snaptun havn. Fredningsgrænsen går 2 m fra foden af jordværket. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved pløjning, gravning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald.

Undersøgelseshistorie

1997
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Lille Batteri". Som fritekst og berejsning i 1979. Tilføjelser: Tilgroet hul ses i NØ efter fugleobservationsskjul som nu er fjernet. Ujævnt anlæg, men ikke uanseeligt. Stier langs og på østsiden har aftrappet denne. bevokset med græs, løvtræer og løvkrat, i strandkanten. Bevoksning: 1997: Løvkrat og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumSkanse. Helt tilgroet i krat og træer.

Batteri

Batteri er en artillerienhed, der svarer til et kompagni, med fire til otte styk skyts eller raketkastere. Tre til fem batterier udgør en afdeling under kommando af en oberstløjtnant. Læs videre her.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links