Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523641
Sted- og lokalitetsnummer
060404-24
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skanseliste nr. 83. Kystskanse. Skanse sydøst for byen på matr.nr. 141a beliggende indenfor Sandkås odde i "Sydskoven" ca. 100 m vest for pkt. 12 og ca. 10 m syd for vejen til fyret. Er ca. 35 m lang, indtil 1 m høj og har front mod nord, lige face med 2 små flanker. Træbevokset og ikke helt velbevaret.

Undersøgelseshistorie

1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse beliggende som angivet i fredningstekst, hvorimod beliggenheden er ukorrekt aftrykt på 4 cm kort. 2 x 35 x 13 m. Face-delen går i V over i den vestlige af de to sideflanker, som igen synes at fortsætte i en ca. 15 m lang (naturlig?) højning. En sti går på langs over skansens ryg. Er på grund af sin beliggenhed meget besøgt, dog næppe for skanseanlæggets skyld så meget som for skovens og dennes nærhed til vandrehjem, sportsanlæg, skolehjem, kyst m.m. Bevoksning: 1986: Løvtræer
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links