Oversigt, set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
513540
Sted- og lokalitetsnummer
060107-158
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.nr.: Rø, matr.nr. 108 ad (forstrand) Skanse Skansen består af en ca. 30-35 m lang jordvold, der er ca. 3-4 m bred, og ca. 1,5 m høj. Volden er græsklædt med træ- bevoksning. Skansen ligger ca. 180 m vest for Bobbeåens udløb på forstranden ud for matr.nr. 108 ad. Fredningsgrænsen går langs voldens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun finde sted efter aftale med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse. 1,5 x 33 x 5 m. Orienteret SØ-NV. N-lige del bøjer mod V. Havet har taget en del af skansen mod havsiden. Redningssten har gennembrudt skansens N-del omtrent hvor den ca. 10 m lange N-lige flanke bøjer mod SV. På hovedskansens midter del er skansens indre stensætning synlig. Skansens bevoksning er nylig ryddet. Bevokset med vedbend, græs og mos. Begyndende brombæropvækst. Indgår i amtets plejeplan. ** Seværdighedsforklaring ** Flot beliggenhed af 40-42 i natur område. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links