OS, set fra NV
.
OS, set fra SØ
.
OS af nordvestlig del, set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533336
Sted- og lokalitetsnummer
060303-246
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skanse. Skansen består af en ca. 30 m lang græsklædt jordvold, der er ca. 1,50 - 1,80 m høj og ca. 5 m bred. Skansen er græs- klædt med enkelte buske. Fredningsgrænsen går langs voldens fod. Skanserne (5333-35, 36) er beliggende med en indbyrdes af- stand af ca. 25 m umiddelbart vest for hegnet omkring luft- havnen på toppen af skrænten ud mod kysten. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse, 1,5 x 30 x 6 m. Beliggende ca. 25 m for 5333-35. Beskrivelse som i fredningstekst. Det er uklart, om en vejnedføring til stranden har forårsaget en lille afgravning af voldens s-ende, og -i givet fald - om denne beskadigelse ligger efter fredningstidspunktet. Spørgsmålet agtes dog ikke forfulgt, i betragtning af fortidsmindets ret ydmyge karakter og beskadigelsens ringe omfang. Tilgængelig ad sti på klinten. Vedr. ændret afsætning: se 5333-35 Bevoksning: 1985: Græs
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links